Workshop

Skapa från lust

Workshop för arbetsgrupper 

som vill utveckla den gemensamma kreativiteten och det 

interna kommunikativa samarbetet.

Under vår workshopen får arbetsgruppen möjlighet att ta del av vad som behövs för att bygga psykologisk trygghet med hjälp av metaforen "Trädgården". Ni få tillsammans plocka ut de frön ni vill ska gro för att kunna skörda de bästa förmågor som skapar trygghet, kreativitet och arbetsglädje gruppen. 

Ni fokuserar på vad den inre och yttre miljön behöver för att växa. Vilken jord, näring och vilka energier som gynnar processen. Med gemensam kraft och kreativitet ansvarar ni också för att vårda de plantor som redan finns. Tillsammans skapar ni en trädgård i full blom. 

 Leds av Susanne Mähler handledare tillsammans med professionell florist.

Vi kommer till er:

  • Utbildningsdag
  • Chefsdag
  • Konferensdag
  • Kickoff

Våra erbjudanden:

  • workshop - 3-5 timmar med blomsterarrangemang och kreativa samtal med tema ditt blomstrande  kommunikativa självledarskap 
  • Workshop - halvdag -heldag med både blomsterarrangemang och kreativa samtal om gruppens blomstrande kommunikativa ledarskap

Boka ett samtal med mig för att få mer detaljer kring pris och upplägg 

Vad innehåller Kreativa samtalen

Deltagarna får reflektera över metaforen "Den gemensamma trädgården" Deltagarna undersöker den jord, de frön och växtnäring som behövs för att få den psykologiska tryggheten att växa och blomstra i gruppen. Deltagarna får undersöka vilka metoder och verktyg som är hjälpsamma för att skapa ett blomstrande samarbete och professionellt bemötande.

Vad innehåller Kreativa workshopen

Under workshopen med blomsterarrangemang får deltagarna arrangera var sitt blomsterarrangemang. Fritt skapande utan prestation, resultaten blir unika. Deltagarna inspireras att skapa fritt från sin känsla och får praktiskt stöd och tips i sitt skapande av inbjuden inspirerande kreativ florist.

https://blomfro.wixsite.com/website/workshop 

Vill du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så återkopplar jag inom kort.