Susanne Mähler

Handledare & utbildare 

Om mig

Mitt yrkesval att bli socionom och handledare i psykosocialt arbete grundar sig i mitt tidiga intresse av att vilja påverka möten positivt mellan människor. Med min humanistiska människosyn vill jag främja tryggt och bra samtalsklimat som främjar öppenhet och vilja att växa tillsammans. Jag tror på människans inre förmåga att göra gott och vilja att växa, lära, ta ansvar och konstruktivt lösa olika utmaningar i sin yrkesprofession. 

Mitt syfte som handledare är att skapa goda förutsättningar för ett professionelt bemötande för de yrkesprofessionella samt öka medvetenhet om gränsers betydelse för hållbara hälsa.

Under mitt yrkesliv har jag kontinuerligt investerat i mig själv och mitt kommunikativa självledarskap genom olika utbildningar både i Sverige och internationellt. Utbildningar  som handlat om kommunikation & samspel, professionellt pedagogiskt ledarskap, mindset och hur hjärnan fungerar vid kris, stress & press.

Vill du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så återkopplar jag inom kort.