Handledning

Vi förmedlar professionell och kvalitativ god handledning!

Vad innebär Professionell handledning?

Professionell handledning syftar till att höja och bibehålla de handleddas kompetens, vilket leder till att kvaliteten ökar inom verksamheten. Professionen stärks och förmågan att möta krävande situationer och arbetsuppgifter utvecklas. Dehandledda får också verktyg att sätta gränser för sin egen arbetsinsats och lära sig förstå varandra.

Under handledningen lyfts konkreta användbara kunskaper och verktyg upp utifrån behov inom något av följande ämnen: bemötande, kommunikation, samspel, samarbete, social arbetsmiljö, psykologisk trygghet, självledarskap, svåra samtal, konflikthantering, stresshantering, hållbart arbetsliv, arbetsglädje

I vår yrkesprofession möter vi ofta människor i svåra situationer, stress och kris. Att dagligen arbeta för att stötta och vara hjälpsam kräver både medmänsklighet och professionalitet.

Det har enligt forskning visat sig att handledning fungerar som en förebyggande åtgärd för att minska risk för stress-belastning i arbetet.

Vilka riktar sig  Handledningen till ? 

Yrkesgrupper som t ex socionomer och psykologer har handledning som en självklar del av sin yrkesutövning. Andra yrkesgrupper som efterfrågar handledning är personal inom vård, skola och omsorg. Ännu en grupp med ökat behov av handledning är chefer på olika nivåer och inom alla slags verksamheter. Familjehem är en annan grupp som har visat goda resultat på att familjehemmet upplevt det hjälpsamt, känt sig avlastade och blivit bekräftade i sitt uppdrag och sin roll som familjehem.

Numera har även andra organisationer och näringsliv med olika typer av människoinriktade verksamhet handledning. 

Vår handledningen riktar sig till alla som arbetar för att vara hjälpsamma i kontakt med människor. Handledningen kan bokas med inriktning på ärendehandledning, processhandledning eller metodhandledning.

Med rätt förutsättningar kan vi både förstå oss själva och den andre personens perspektiv. Vi blir mer medvetna och kan skapa gott samarbete, trygga samtal och möten.


Frågor & Svar

1. 

Sker handledningen fysiskt eller digitalt?

Svar: Både digitalt och fysiskt

2. 

Under hur lång tid är handledningen?

Svar: Enskild handledning 1-2 timmar

Grupphandledning 2-3 timmar 

3. 

Vad kostar handledningen per timme?

Svar: Boka ett samtal med mig för att få mer detaljer kring pris och upplägg.

Vill du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så återkopplar jag inom kort.