Boka handledare   Susanne Mähler

Socionom, handledare  & utbildare

Hej! Mitt namn är Susanne Mähler och jag är socionom, professionell handledare i psykosocialt arbete. 

Vill ni skapa kvalitetssäkring i ert bemötande inom er yrkesgrupp, är konsten att förstå sig på människor en av nycklarna.

Handledning inom människovårdande yrken ska bidra till stöd för deltagarna i sin verksamhetsutveckling och sitt ledarskap. Målet med professionell handledning är att medarbetare inom socialtjänsten, skola, och vård- och omsorg ska ha tillgång till bästa tillgängliga kunskaper om kommunikation & samspel för att kvalitetssäkra sitt bemötande i mötet med klienter, brukare, elever och föräldrar. Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning och lärande.

Handledningen bidrar till att deltagarna tillsammans bygger upp sina kunskaper om kommunikation & samspel som resulterar i trygga samtal och gott samarbete. Som handledare vill jag inspirera, introducera och vägleda deltagarna i att bli medvetna om sina nuvarande kommunikations förmågor. samt utveckla nya kunskaper om kommunikation, samspels teorier och metoder som leder till ökad medvetenhet om kunskapsbaserat professionellt bemötande i yrkesprofessionen.

Under handledningen lyfts konkreta användbara kunskaper och verktyg upp utifrån behov inom något av följande ämnen: bemötande, kommunikation, samspel, samarbete, social arbetsmiljö, självledarskap, svåra samtal, konflikthantering, stresshantering, hållbart arbetsliv, arbetsglädje. 


Boka ett samtal med mig för att få mer detaljer kring pris och upplägg.  


Vill du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så återkopplar jag inom kort.