Hälsosam & hållbar samtalskultur

Välkomnen!
Boka Susanne Mähler  
Handledare, coach  & utbildare

Susanne är en uppskattad handledare och coach med specialitet inom pedagogisk  och komminikativt ledarskap. utifrån ett salutogent perspektiv. Susanne driver sedan många år eget företag inom handledning, coaching och utbildning med inriktning hälsofrämjande samtalskultur.

Susanne är socionom med steg ett utbildning och handledarutbildning i psykosocialt arbete samt ett flertal kommununikationsutbildningar. Hon har lång yrkeserfarenhet av att skapa trygg, kreativ och hälsofrämjande samtalskultur i möten inom familjer och människovårdande yrken. Susanne har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef, kurator, anhörigkonsulent och nu som utbildare, professionell psykosocial handledare och coach..

Boka gärna ett samtal för att få mer detaljer kring upplägg och pris. 


Vill du komma i kontakt med mig? Fyll i formuläret så återkopplar jag inom kort.